Rudina, otok Hvar

rudina

Upoznaj Rudine

Na sjevernoj strani udaljene 2 km. i 80 m. iznad Staroga Grada nalaze se Velike i Male Rudine. Dva mala ruralna entiteta međusobno udaljena 500m.

Velike Rudine nisu toliko veće koliko su starije. Svakako su nastale u 15st. , a spominju se od 14.st. , kao pastirski stanovi velikaša, poput Grablja i Brusja iz kojeg potječe prezime Dulčić , kako se još nazivaju Velike Rudine – Dulčićeve Rudine a Male – Šoljanove ili „Plamusi“ jer su nastale u 17.st.od doseljenika iz Gdinja.

Velike Rudine imaju crkvu Sv. Roka i školu, i zgusnute su na manjem prostoru, dok Male Rudine imaju samo kapelicu Sv. Roka.

Na hrptu poluotoka Kabla V. Rudine su okrenute prema strani Staro Gradske vale a Male su na padinama prema Hvarskom kanalu, preko puta Bola na Braču.

U Malim Rudinama na padinama prema uvalama i plažama izgrađeno je malo naselje „Hvarskih vila“ s bazenima.  Za desetak minuta hoda stiže se do Rudinskih plaža : Žukove, Lisne, Duboke, Trovne.

Najbliža plaža je Žukova na kojoj postoje dvije male ribarske kućice koje su koristili Staro Gradski ribari kada su lovili ribu izvan svoje  uvale u Hvarskom kanalu , s druge strane poluotoka Kabla, tako da se riba često prenosila košarama na glavi iz Žukove u Stari Grad 2,5 km. Morskim putem brodovi bi morali ploviti oko 15km. no onda se moraju vratiti natrag na „pošte“, tako su naročito brodovi  s posadom „na vesla“ organizirali kopneni prijenos ribe u Stari Grad. U Rudinama je postojala i tvornica za konzerviranje ribe.

Oko 1900.g. Rudine su imale 337 stanovnika a danas 79. , te su zgrade i ruševine zaštićeno kulturno dobro.

Booking.com

Galerija slika mjesta Rudina

Booking.com