Selca kod Starog Grada, Otok Hvar

Selca

O mjestu Selca

Na 209m. nadmorske visine na padinama južne strane Staro Gradske uvale kao u gnijezdu leže Selca. Oko 1900 g. Selca su vrvjela životom sa 185 stanovnika a danas ih ima 9. Mnoge građevine, ostaci ruralne cjeline zaštićeno su kulturno dobro. Četiri km. udaljene od Starog Grada na staroj cesti za Hvar u svojoj tihoj samostalnosti rasle su generacije Selčana i odlazile u Stari Grad ili „u svijet“.

Pogled na Staro Gradsku uvalu, brojna polja lavande, blizina Staro Gradske luke od samo nekoliko kilometara , Selca su mjesto s kojeg se opisuje i panoramski ogledava sjeverna strana otoka Hvara. Beskrajan pogled na okolne otoke ,panoramski pogledi na brojna obradiva polja, na gustu borovu šumu, mirisi i povjetarac s uzvisja , ovo lijepo mjesto čini uspomenom čarobnih dojmova.

Daljina je je prisutna u 50 km. velikom radijusu polukruga, počevši od vrlo bogatog prvog plana padina koje ulaze u more, pa preko uvalnog mora na drugu stranu zaljeva, te na Vidovu Goru na Braču i zaustavlja na Dinaridima iznad Splita i Makarske.

Ako je ljepota „pre velika“ da li se lakše ili teže od nje ode ? Kako kod koga, no kako god bilo mala mjesta odumiru ! Zašto ? Konoba, ponešto starih ruševnih kuća i obnovljenih zgrada jest ono što ćete vidjeti ako se ne zaustavite.

Okolo Selaca nalaze se ostaci prapovijesnih kamenih hrpa i možete se uputiti u planinarenje pod nazivom „Putevima Ilira“ , te pronaći u brdima i liticama iznad, uporište za svoj „pogled na svijet“.

Booking.com

Galerija slika mjesta Selca kod Starog Grada

Booking.com